Krmiva pro psy a kočky

Certifikát

Společnost KSK BONO s.r.o. se stala držitelem certifikátu IFS

Certifikát IFS pro KSK BONO.

Společnost KSK BONO s.r.o. – přední český výrobce a distributor krmiv pro psy a kočky – se stala 22. prosince 2009 držitelem certifikátu mezinárodního potravinářského standardu IFS (International Food Standard).

Mezinárodní norma potravin IFS je společný standard pro bezpečnost potravin, který používá jednotný systém hodnocení pro kvalifikaci a výběr dodavatelů. Pomáhá prodejcům potravin zajistit bezpečnost nabízených produktů a monitoruje úroveň kvality výrobců značkových potravinářských výrobků. Normu lze použít pro všechny stupně výroby, které navazují na zemědělskou produkci a ve kterých jsou „zpracovávány“ potraviny.

Norma IFS společně vytvořená Hlavním svazem německého maloobchodu (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels – HDE), FCD – Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution, italských svazů maloobchodu CONAD, COOP a Federdistribuzione je schéma určené pro organizace, které vyrábějí nebo zpracovávají potraviny. Shoda s touto normou se zjišťuje na bázi kontrolního seznamu dotazů a vyhodnocovací matrice. Klíčovými kritérii této normy jsou: identifikace zvládnutelného počtu příslušných kritických kontrolních bodů (CCP), zavedení systému pro monitorování CCP se srozumitelnými záznamy a pravidelnými kontrolami, opakované ujištění managementu, že jsou si zaměstnanci vědomi svých povinností a že je hodnocena efektivita práce, sledovatelnost výrobku a implementace nápravných opatření. Mezi hlavní novinky poslední verze tohoto standardu patří integrace nové legislativy EU z oblasti sledovatelnosti, značení a sledovatelnosti GMO a alergenů.
IFS standard se skládá z následujících aspektů:
systém managementu kvality (jakosti) a HACCP
odpovědnost vedení společnosti
management zdrojů
výrobní proces
měření, analýzy a zlepšování
Splnění a dodržování tohoto standardu je vyžadováno nejvýznamnějšími obchodními řetězci v mnoha zemích světa, IFS podporují např. Metro Group, Edeka, Rewe Group, Aldi, Lidl, Kaufland, Auchan, COOP a řada dalších. Standard je výrazem větší důvěry mezi výrobcem a distributorem, vedoucí k usnadnění dodavatelsko-odběratelských vztahů a následně i k větší spokojenosti konečného zákazníka, kdy je zárukou kvalitních, bezpečných a zdravotně nezávadných potravin.
Ze strany KSK BONO jde o další krok k zajištění stoprocentní kvality veškerých výrobků vlastních značek BONO a PETTY a celé řady značek privátních a zisk tohoto náročného mezinárodního standardu zároveň svědčí o tom, že společnost drží plně krok se světovým trendem výroby potravin.
Certifikační audit provedla v oblasti potravinářské výroby na mezinárodním poli renomovaná společnost SAI GLOBAL, akreditovaná Britskou společností pro akreditaci (UKAS).